ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TRUNG TÂM BẢO TỒN DI SẢN THĂNG LONG – HÀ NỘI (LẦN THỨ II NHIỆM KỲ 2020 - 2025)
Ngày 29 tháng 05 Năm 2020

Ngày 28 tháng 5 năm 2020 Đại hội Đảng bộ Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025 chính thức được tổ chức. Đại hội đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2015 – 2020; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp phát triển Trung tâm giai đoạn 2020 – 2025; thảo luận góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; bầu đại biểu dự Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan thành phố Hà Nội lần thứ XIII. 

Đại hội Đảng bộ Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đại hội đã thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân để khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đại hội đề ra mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đó là: Tập trung chỉ đạo thực hiện lộ trình tự chủ, tăng lượng khách và nguồn thu hàng năm; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, đề án nghiên cứu trọng điểm của Trung tâm; chú trọng công tác phát huy giá trị và phát triển du lịch ở hai khu di tích; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và phục vụ du khách; tiếp tục đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.Quang cảnh Đại hội 

Tại Đại hội đồng chí Phùng Khải Lợi Phó bí thư thường trực Đảng bộ khối các cơ quan thành phố Hà Nội đã ghi nhận và biểu dương những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ qua của Đảng bộ Trung tâm. 

Đồng chí Phùng Khải Lợi - Phó Bí thư thường trực Đảng bộ khối các cơ quan thành phố Hà Nội phát biểu tại Đại hội

Với tinh thần tập trung dân chủ, đoàn kết, thống nhất cao, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Trung tâm khóa II, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 07 đồng chí. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ, đồng chí Trần Việt Anh tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Đảng bộ Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội khóa II.

Ban chấp hành Đảng bộ Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội khóa II, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Bí thư Đảng bộ Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội khóa II, nhiệm kỳ 2020 - 2025 bế mạc Đại hội

BAN QUẢN LÝ KHU DI TÍCH CỔ LOA