Thời điểm du lịch
Mùa thu khi thời tiết mát mẻ đặc biệt là vào những ngày mùng 1, mùng 6, 11, 16, 21,26 hàng tháng để tranh thủ tới buổi chợ Phiên lâu đời
Thời gian
8h00 đến 17h00
Tất cả các ngày trong tuần
Cách tới Cổ Loa từ Hà Nội
Xe bus số
Xe máy đi cầu Thăng Long, cầu Chương Dương hoặc cầu Nhật Tân.
Giá vé
10,000 đ/lượt
Người lớn
 
5,000 đ/lượt
Học sinh, người già (*)
 
Miễn phí
trẻ em, người có công (**)

(*) Học sinh, sinh viên từ 15 tuổi trở lên (nếu có thẻ học sinh, sinh viên), người cao tuổi (60 tuổi trở lên) là công dân Việt Nam (xuất trình chứng minh thư hoặc bất kỳ giấy tờ khác chứng minh là người cao tuổi)

(**) Miễn phí tham quan cho trẻ em dưới 15 tuổi và người có công với cách mạng.

Sơ đồ
 

Hoạt động
Liên kết di sản
Hoàng thành Thăng Long
Đền Ngọc Sơn
Văn miếu - Quốc tử giám
Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam
Bảo tàng Lịch sử quốc gia
Bảo tàng dân tộc học
Bảo tàng Hồ Chí Minh