TUẦN DU LỊCH VĂN HÓA “VỀ VÙNG ĐẤT KINH ĐÔ XƯA” TẠI DI TÍCH QUỐC GIA ĐẶC BIỆT CỔ LOA
Ngày 06 tháng 10 Năm 2023

Tuần du lịch văn hóa “Về vùng đất Kinh đô xưa” tổ chức tại Di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm giữ gìn, bảo tồn và phát huy vốn văn hóa truyền thống; đồng thời, thúc đẩy du lịch và quảng bá hình ảnh Khu di tích Cổ Loa đến công chúng.

Thời gian: 07h00 – 22h00, ngày 07/10/2023 (Thứ bảy).

Địa điểm: Khu di tích Cổ Loa.

Trong khuôn khổ Tuần du lịch văn hóa “Về vùng đất Kinh đô xưa” diễn ra chuỗi các hoạt động:

* Tổ chức không gian trưng bày, quảng bá, giới thiệu sản phẩm đặc trưng văn hóa Cổ Loa.

* Tổ chức biểu diễn nghệ thuật truyền thống.

- Biểu diễn nghệ thuật tuồng cổ, chèo truyền thống: 9h00 – 10h00

- Biểu diễn nghệ thuật múa rối nước Đào Thục, Thụy Lâm

+ Ca 1: 10h30 – 11h30.

+ Ca 2: 16h30 – 17h30.

- Tổ chức các hoạt động trải nghiệm (bắn nỏ, ném còn, nhảy sạp, đi cầu khỉ)

+ Ca 1: 09h00 – 11h30.

+ Ca 2: 15h00 – 16h30.

* Khai mạc chương trình Tuần lễ du lịch văn hóa:

 - 20h20 – 21h20: Biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp (Nhà hát Cải lương Hà Nội).

 - 21h20 – 22h00: Tham quan không gian trưng bày sản phẩm ẩm thực, văn hóa truyền thống xã Cổ Loa.

Trân trọng chào đón Quý khách đến tham quan và tham dự Tuần du lịch văn hóa “Về vùng đất Kinh đô xưa” tại Khu di tích Cổ Loa.

BAN QUẢN LÝ KHU DI TÍCH CỔ LOA