Tục kiêng nuôi gà, ngan, ngỗng trắng
Ngày 19 tháng 12 Năm 2019

Theo truyền thuyết vùng Cổ Loa, xưa kia khi vua An Dương Vương xây thành, cứ qua đêm đến sáng là thành bị đổ do Bạch Kê Tinh (gà trống trắng) phá hoại. Sau này, nhờ có thần linh phù giúp mà vua mới tiêu diệt được Bạch Kê Tinh và xây được thành. Do đó, dân làng Cổ Loa kiêng không nuôi gà trống trắng.

Theo truyền thuyết Mỵ Châu - Trọng Thuỷ, Triệu Đà đem quân xâm lược nước Âu Lạc, khi thua chạy vua An Dương Vương mang công chúa Mỵ Châu theo. Nhớ lời chồng dặn, Mỵ Châu đã bứt lông ngỗng từ tấm áo Trọng Thuỷ tặng để đánh dấu đường. Trọng Thuỷ theo vết dấu lông ngỗng mà đuổi theo. Vua An Dương Vương chạy đến bờ biển cùng đường, vua chém Mỵ Châu và được Rùa vàng rẽ nước dẫn vua xuống biển. Từ đó, người dân Cổ Loa kiêng không nuôi ngan, ngỗng trắng. Tục này ngày nay đã phai nhạt đi nhiều.