Tục kiêng tên huý
Ngày 19 tháng 12 Năm 2019

Người Việt xưa có câu: “Nhập gia vấn huý”, nghĩa là đến nhà người lạ phải hỏi tên huý, chữ huý để mà tránh. Ở mức độ cao hơn thì phải kiêng huý tên vua, vợ vua, cha ông họ nội, hộ ngoại vua đương thời. Sự kiêng huý chủ yếu để bày tỏ lòng kính trọng. Ở đây, người Cổ Loa kiêng huý vua Thục Phán nên thường đọc chệch là Phớn hoặc Phướn, kiêng huý công chúa Mỵ Châu nên thường gọi là Bà Chúa (am Bà Chúa, ăn sêu Bà Chúa)… Xã Vĩnh Ngọc thờ Cao Lỗ nên kiêng không gọi từ Lỗ.