BAN QUẢN LÝ KHU DI TÍCH CỔ LOA THAM DỰ ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO XÃ CỔ LOA LẦN THỨ X
Ngày 14 tháng 06 Năm 2022

Ban Quản lý Khu di tích Cổ Loa được thành lập năm 2015, là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội. Từ khi được thành lập đến nay Ban Quản lý đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền cộng đồng cư dân thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Cổ Loa. Trong đó nổi bật là xây dựng các hồ sơ: Bảo vật Quốc gia - Bộ sưu tập khuôn đúc Cổ Loa; Lễ hội Cổ Loa ghi danh trong Danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia; Di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa - Điểm du lịch năm 2021… Hiện nay, Ban Quản lý Khu di tích Cổ Loa đang tích cực nghiên cứu xây dựng nội dung kịch bản tổng thể lễ hội Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa.

Ban Quản lý Khu di tích Cổ Loa còn tích cực tham gia các phong trào phát triển văn hóa, thể thao nhằm rèn luyện sức khỏe, giao lưu học tập.

Tham gia Đại hội Thể dục thể thao xã Cổ Loa lần thứ X, Ban Quản lý Khu di tích Cổ Loa hứa hẹn mang đến sự tích cực, đoàn kết nỗ lực hết mình để đạt kết quả cao nhất.

Ban Quản lý Khu di tích Cổ Loa diễu hành biểu dương lực lượng

Các đơn vị tham gia Đại hội Thể dục thể thao xã Cổ Loa lần thứ X

Trao đuốc lửa Đại hội

Đồng diễn thể dục khỏe vì nước, thái cực quyền, thái cực song quạt

Biểu diễn võ Bình Định Gia

Ban Quản lý Khu di tích Cổ Loa tham gia giải Kéo co

BAN QUẢN LÝ KHU DI TÍCH CỔ LOA