BAN QUẢN LÝ KHU DI TÍCH CỔ LOA TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022
Ngày 23 tháng 06 Năm 2022

Ngày 17/6/2022, Ban Quản lý Khu di tích Cổ Loa tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Hội nghị có sự tham dự của đồng chí Ngô Văn Nam – Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội.

Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Công Huy – Phó Trưởng ban Phụ trách Ban Quản lý Khu di tích Cổ Loa thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Báo cáo làm rõ các kết quả đã đạt được, những hạn chế tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Đồng thời đưa ra các giải pháp tổ chức thực hiện: chất lượng và hiệu quả.

Đồng chí Hoàng Công Huy – Phó Trưởng ban Phụ trách thông qua Báo cáo

Hội nghị cũng thảo luận về các giải pháp đột phá để tăng lượng khách và nguồn thu 6 tháng cuối năm cũng như các năm tiếp theo.

Đại diện các phòng chuyên môn phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Ngô Văn Nam – Phó giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội biểu dương tinh thần tập thể Ban đã vượt khó khăn để thực hiện các nhiệm vụ của UBND Thành phố Hà Nội, Trung tâm giao phó. Đồng thời gợi mở về hoạt động thu hút khách du lịch; các phương hướng và giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Hội nghị diễn ra trong không khí đoàn kết, phấn khởi và trách nhiệm. Tập thể Ban Quản lý Khu di tích Cổ Loa quyết tâm đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, phấn đấu hoàn thành suất sắc nhiệm vụ năm 2022 và những năm tiếp theo.

BAN QUẢN LÝ KHU DI TÍCH CỔ LOA