BAN QUẢN LÝ KHU DI TÍCH CỔ LOA VỚI “TUẦN LỄ ÁO DÀI 2021”
Ngày 25 tháng 02 Năm 2021

Hưởng ứng hoạt động “Tuần lễ áo dài” từ ngày 2/3 - 8/3/2021 do Công đoàn viên chức Thành phố Hà Nội tổ chức phát động chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; nhân kỷ niệm 91 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; 111 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, Tổ Công đoàn Ban Quản lý Khu di tích Cổ Loa phát động 100% cán bộ, viên chức, lao động nữ tích cực hưởng ứng “Tuần lễ áo dài” nhằm tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng, tôn vinh nét đẹp áo dài trong đời sống xã hội, trách nhiệm giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

BAN QUẢN LÝ KHU DI TÍCH CỔ LOA