CHUỖI HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 1083 NĂM NGÔ QUYỀN XƯNG VƯƠNG VÀ ĐỊNH ĐÔ TẠI CỔ LOA (939-2022)
Ngày 13 tháng 04 Năm 2022

Ngô Quyền với chiến công hiển hách đánh bại quân Nam Hán trong trận Bạch Đằng nổi tiếng vào năm 938, kết thúc hơn 1000 năm Bắc thuộc, mở ra một thời kì độc lập lâu dài của dân tộc Việt Nam. Mùa xuân năm 939, Ngô Quyền tiến hành xây dựng một chính quyền hoàn toàn độc lập, bỏ chức Tiết độ sứ, tự xưng Vương hiệu, định quốc ở Cổ Loa – kinh đô của nhà nước Âu Lạc thời An Dương Vương.

Trải qua 1083 năm, để tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ đến vị Vua đầu tiên trong lịch sử nước ta, vị Tổ Trung hưng của đất nước từ đó phát huy tinh thần yêu nước, ý thức tự chủ, tự cường và xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh, xứng đáng với truyền thống kiên cường của các thế hệ cha ông, Huyện ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ Việt Nam huyện Đông Anh, UBND xã Cổ Loa phối hợp với Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội, Ban Quản lý Khu di tích Cổ Loa tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa văn nghệ kỷ niệm 1083 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939-2022).

Dâng hương tại đền thờ Ngô Quyền

Dâng hương tại lăng Ngô Quyền

Dâng hương tại đền thờ Phùng Hưng

Dâng hương tại đền thờ đức vua An Dương Vương

Dâng hương tại đình Ngự Triều Di Quy

Dâng hương tại am Mỵ Châu

Chạy đồng hành hưởng ứng Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại"

Biểu diễn múa rối nước

Chương trình văn nghệ kỷ niệm

BAN QUẢN LÝ KHU DI TÍCH CỔ LOA