ĐẠI HỘI CHI BỘ BAN QUẢN LÝ KHU DI TÍCH CỔ LOA (LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2022 - 2025)
Ngày 31 tháng 08 Năm 2022

Ngày 29 tháng 8 năm 2022, Đại hội Chi bộ Ban Quản lý Khu di tích Cổ Loa lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2025 chính thức được tổ chức. Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thanh Quang - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội; đồng chí Nguyễn Hồng Ánh - Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ Văn phòng, Chánh Văn Phòng Trung tâm; cùng toàn thể các đồng chí Đảng viên Chi bộ Ban Quản lý Khu di tích Cổ Loa. Đại hội đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2022; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp phát triển Ban Quản lý Khu di tích Cổ Loa giai đoạn 2022 - 2025;

Đại hội Chi bộ Ban Quản lý Khu di tích Cổ Loa lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2025

Đại hội đã thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân để khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Nhiệm kỳ 2022 - 2025, Đại hội đề ra mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đó là: Tập trung chỉ đạo, phát huy tính chủ động, sáng tạo, gương mẫu của cán bộ đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, các giải pháp thu hút khách tham quan, tăng nguồn thu để từng bước thực hiện lộ trình đến năm 2025 tự chủ kinh phí chi thường xuyên theo kế hoạch giao của UBND Thành phố Hà Nội.

Tại Đại hội đồng chí Nguyễn Thanh Quang – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội đã ghi nhận và biểu dương những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ qua của Chi bộ Ban. Đồng thời, chỉ đạo Chi bộ Ban Quản lý Khu di tích Cổ Loa cần nâng cao chất lượng quản lý; phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác bảo vệ di tích; đẩy mạnh kết nối du lịch và chương trình giáo dục di sản; xác định các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, nghiên cứu các sản phẩm tương tác trải nghiệm mới trên cơ sở văn hóa của vùng Cổ Loa phục vụ du khách; tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá, nâng cao nguồn thu, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, viên chức, người lao động.

Đồng chí Nguyễn Thanh Quang - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Đại hội

Với tinh thần tập trung dân chủ, đoàn kết, thống nhất cao, Đại hội đã bầu đồng chí Ngô Văn Nam - Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội, Đảng viên Chi bộ làm Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Đồng chí Hoàng Công Huy - Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 chúc mừng đồng chí Ngô Văn Nam - Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Đại hội kêu gọi toàn thể Đảng viên của Chi bộ đoàn kết, gương mẫu trên mọi lĩnh vực công tác, nắm vững chuyên môn nghiệp vụ, tinh thần quyết tâm đổi mới, nói đi đôi với làm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

BAN QUẢN LÝ KHU DI TÍCH CỔ LOA