HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 1085 NĂM NGÔ QUYỀN XƯNG VƯƠNG VÀ ĐỊNH ĐÔ TẠI CỔ LOA (939 - 2024)
Ngày 18 tháng 04 Năm 2024

Mùa đông năm 938, Đức Ngô Vương Quyền đã đánh bại quân Nam Hán trong trận Bạch Đằng nổi tiếng. Mùa xuân năm 939, Ngô Quyền xây dựng một chính quyền hoàn toàn độc lập, bỏ chức Tiết độ sứ, tự xưng Vương hiệu, định đô ở Cổ Loa kết thúc hơn 1000 năm Bắc thuộc, mở ra một thời kì độc lập lâu dài của dân tộc Việt Nam

Nhân dịp 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội, Ban Quản lý Khu di tích Cổ Loa phối hợp với UBND huyện Đông Anh, Phòng Văn hóa Thông tin huyện Đông Anh tổ chức nhiều hoạt động: tuyên truyền, triển lãm, biểu diễn nghệ thuật truyền thống, lễ kỷ niệm tại Khu di tích Cổ Loa.  

Nội dung chương trình (Ngày 19/4/2024, thứ Sáu):

1. Khai mạc triển lãm “Ngô Quyền – Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.

- Thời gian: 09h00 – 10h00

- Địa điểm: Nhà trưng bày Khu di tích Cổ Loa.

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội.

- Đơn vị thực hiện: Ban Quản lý Khu di tích Cổ Loa.

2. Biểu diễn nghệ thuật truyền thống:

- Biểu diễn nghệ thuật Ca trù tại Đình Ngự triều Di quy: từ 8h30 – 9h00

- Biểu diễn nghệ thuật Chèo, Tuồng truyền thống tại Sân khấu trung tâm Khu di tích Cổ Loa: từ 14h00  - 16h30.

- Biểu diễn nghệ thuật múa Rối nước tại Ao rối phía trước sân khấu trung tâm khu di tích Cổ Loa: từ 10h00 – 11h00, 16h30 – 17h00.

- Biểu diễn nghệ thuật truyền thống kết hợp hiện đại: Ngày hội nghinh vương: từ 18h30 – 19h00.

- Đơn vị chủ trì: UBND huyện Đông Anh.

- Đơn vị thực hiện: Phòng Văn hóa Thông tin huyện Đông Anh

  - Đơn vị phối hợp: Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội, Ban Quản lý Khu di tích Cổ Loa.

3. Nghi lễ dâng hương:

- Thời gian: 19h15 – 19h30

- Địa điểm: Đền thờ vua An Dương Vương

4. Lễ kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương, định đô ở Cổ Loa:

- Thời gian: 20h00

- Địa điểm: Phía trước nghi môn Đình Ngự triều Di quy.

- Đơn vị chủ trì: UBND huyện Đông Anh.

- Đơn vị thực hiện: Phòng Văn hóa Thông tin huyện Đông Anh

  - Đơn vị phối hợp: Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội, Ban Quản lý Khu di tích Cổ Loa.

Kính mời nhân dân và du khách thập phương tham dự.

BAN QUẢN LÝ KHU DI TÍCH CỔ LOA