HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG BAN QUẢN LÝ KHU DI TÍCH CỔ LOA NĂM 2024
Ngày 08 tháng 01 Năm 2024

Ngày 05/01/2024, Ban Quản lý Khu di tích Cổ Loa tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm 2024. Hội nghị có ý nghĩa quan trọng nhằm đánh giá, tổng kết những kết quả đã đạt được trong năm 2023 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Tham dự hội nghị có ông Ngô Văn Nam – Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Trung tâm, Bí thư Chi bộ Ban Quản lý Khu di tích Cổ Loa; ông Hoàng Công Huy –  Phó Trưởng ban Phụ trách Ban Quản lý Khu di tích Cổ Loa cùng toàn thể viên chức, người lao động trong Ban Quản lý.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Dự thảo Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết hội nghị viên chức, người lao động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Ban Quản lý Khu di tích Cổ Loa; Báo cáo các hoạt động của Tổ Công đoàn Ban năm 2023.

Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị VC, NLĐ năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Năm 2023, từ sự chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả của Đảng ủy - Ban Giám đốc Trung tâm, Lãnh đạo Ban và tinh thần đoàn kết, nỗ lực của tập thể viên chức, người lao động, các hoạt động của Ban đều đạt được những kết quả nổi bật trong công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích Cổ Loa.

Ông Hoàng Công Huy – Đảng ủy viên, Lãnh đạo Ban báo cáo tại hội nghị 

Ông Nguyễn Văn Xuân – Tổ trưởng Tổ Công đoàn báo cáo tại hội nghị 

Với tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, ý thức trách nhiệm, viên chức -người lao động Ban đã tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp khắc phục các tồn tại hạn chế và các ý tưởng xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng của Khu di tích Cổ Loa phục vụ khách tham quan và từng bước nâng cao chất lượng phục vụ du khách.

Viên chức và người lao động phát biểu tại hội nghị

Ông Ngô Văn Nam – Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Trung tâm, Bí thư Chi bộ Ban Quản lý phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo, ông Ngô Văn Nam – Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Trung tâm, Bí thư Chi bộ Ban Quản lý biểu dương tập thể viên chức và người lao động đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết thống nhất, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng thời giao Ban Quản lý đoàn kết – sáng tạo – xây dựng các giải pháp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2024.

Hội nghị viên chức, người lao động Ban Quản lý Khu di tích Cổ Loa đã thành công tốt đẹp trong không khí đoàn kết, phấn khởi và đầy trách nhiệm và quyết tâm hoàn thành suất sắc nhiệm vụ công tác năm 2024.

BAN QUẢN LÝ KHU DI TÍCH CỔ LOA