HỘI NGHỊ XIN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ ĐỒNG THUẬN ĐỀ CỬ VÀ CAM KẾT BẢO VỆ, PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN VĂN HÓA LỄ HỘI CỔ LOA
Ngày 15 tháng 06 Năm 2020

Cổ Loa (huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội) là một trong những đô thị cổ nhất Việt Nam và Đông Nam Á, đã hai lần được chọn làm kinh đô đất nước, đó là Thục Phán An Dương Vương (thế kỷ III TCN) và Ngô Quyền (thế kỷ X). Khu di tích có diện tích 860,4 ha, gần 60 di tích thuộc nhiều loại hình di tích khác nhau như: Thành hào Cổ Loa, di chỉ khảo cổ học, di tích tôn giáo tín ngưỡng, di tích cách mạng...

Lễ hội Cổ Loa có từ lâu đời do “Bát xã hộ nhi” tức 8 làng trong Bát xã đứng ra tổ chức. Lễ hội để tưởng niệm, tri ân và tôn vinh đức vua An Dương Vương, người đã sáng lập nước Âu Lạc, định đô ở Cổ Loa.

Rước kiệu tại lễ hội Cổ Loa

Nhằm tôn vinh giá trị lịch sử, văn hóa mảnh đất cố đô xưa, Ban Quản lý Khu di tích Cổ Loa được sự chỉ đạo của Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long – Hà Nội thực hiện xây dựng hồ sơ để nghị xét duyệt lễ hội Cổ Loa vào danh mục văn hóa phi vật thể Quốc gia.

Ngày 11/6/2020  Ban Quản lý Khu di tích Cổ Loa phối hợp với  UBND xã Cổ Loa tổ chức hội nghị xin ý kiến cộng đồng dân cư đồng thuận, tự nguyện đề cử và cam kết bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể lễ hội Cổ Loa.

Quang cảnh hội nghị

Tham dự hội nghị có bà Nguyễn Thị Mỹ Linh – Phó Trưởng phòng Văn hóa & Thông tin huyện Đông Anh; bà Nguyễn Thị Lương – Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch UBND xã Cổ Loa; ông Nguyễn Văn Mừng – Phó Chủ tịch UBND xã Uy Nỗ; Công chức văn hóa các xã Cổ Loa, Uy Nỗ, Xuân Canh, Liên Hà; Các ông/ bà Bí thư, Trưởng thôn và đại diện cộng đồng nhân dân các làng trong Bát xã trực tiếp tham gia lễ hội: Cổ Loa, Mạch Tràng, Cầu Cả, Sằn Dã, Thư Cưu, Đài Bi, Văn Thượng, Ngoại Sát.

Sau khi nghe Ban Quản lý Khu di tích Cổ Loa báo cáo quá trình tiến hành việc kiểm kê, lập hồ sơ lý lịch khoa học di sản văn hóa phi vật thể lễ hội Cổ Loa theo Thông tư 04/2010/TT-BVHTTDL, các đại biểu tham dự đã tham gia ý kiến đóng góp và đều đồng thuận:

Tự nguyện trao quyền cho Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội, Ban Quản lý Khu di tích Cổ Loa thực hiện xây dựng hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể Lễ hội Cổ Loa để đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia;

Tự nguyện trao quyền sử dụng đối với những tài liệu, hình ảnh, tiếng nói do chúng tôi cung cấp hoặc thực hành trong Lễ hội để xây dựng hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể Lễ hội Cổ Loa phục vụ việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể;

Tự nguyện và tích cực bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể lễ hội Cổ Loa;

Hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể này theo quy định của pháp luật.

Ông Hoàng Công Huy - Phó Trưởng ban Phụ trách Ban Quản lý Khu di tích Cổ Loa báo cáo tại hội nghị

Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh - Phó Trưởng phòng Văn hóa & Thông tin huyện Đông Anh phát biểu ý kiến

Bà Nguyễn Thị Lương - Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch UBND xã Cổ Loa phát biểu tại hội nghị

Cộng đồng nhân dân các làng Cổ Loa, Mạch Tràng, Cầu Cả, Sằn Dã, Thư Cưu, Đài Bi, Văn Thượng, Ngoại Sát, Quậy phát biểu ý kiến

BAN QUẢN LÝ kHU DI TÍCH CỔ LOA