HỘI NGHỊ XIN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ VỀ NỘI DUNG KỊCH BẢN TỔNG THỂ LỄ HỘI NGÔ QUYỀN XƯNG VƯƠNG VÀ ĐỊNH ĐÔ TẠI CỔ LOA
Ngày 09 tháng 12 Năm 2021

Nhằm tri ân công lao đóng góp của Ngô Quyền trong lịch sử dân tộc, người mở đầu cho nền độc lập dân tộc sau 1000 năm Bắc thuộc, được tôn vinh là vị Tổ trung hưng đất nước”, Ban Quản lý Khu di tích Cổ Loa phối hợp với Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam xây dựng kịch bản tổng thể lễ hội Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa.

Ngày 06/12/2021, Ban Quản lý Khu di tích Cổ Loa phối hợp với Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam và UBND xã Cổ Loa tổ chức hội nghị xin ý kiến cộng đồng dân cư về nội dung kịch bản tổng thể lễ hội Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa.

Tham dự hội nghị có GS.TS Lê Hồng Lý - Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam; ông Hoàng Công Huy - Lãnh đạo Ban Quản lý Khu di tích Cổ Loa; bà Nguyễn Thị Lương - Bí thư Đảng ủy xã Cổ Loa; ông Nguyễn Kim Nhật - Chủ tịch UBND xã Cổ Loa; ông Đặng Giang Sơn - Trưởng phòng VH&TT huyện Đông Anh; các cụ cao niên cùng các ông bà đại diện ban, ngành, đoàn thể và cộng đồng dân cư xã Cổ Loa.

Sau khi nghe Ban Quản lý Khu di tích Cổ Loa và Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam báo cáo quá trình xây dựng và tóm tắt nội dung kịch bản tổng thể lễ hội Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa các đại biểu tham dự đã thống nhất cao Bản Dự thảo nội dung kịch bản tổng thể. Đồng thời có nhiều ý kiến quan trọng để bộ phận soạn thảo nghiên cứu, hoàn thiện kịch bản tổng thể lễ hội. Đây là cơ sở để tổ chức lễ hội sau khi có đền thờ Ngô Quyền tại Cổ Loa.

Ông Hoàng Công Huy - Phó Trưởng ban Phụ trách Ban Quản lý Khu di tích Cổ Loa báo cáo tại hội nghị

GS.TS Lê Hồng Lý – Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam báo cáo tại hội nghị

Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh - Phó Trưởng phòng VH&TT huyện phát biểu tại hội nghị

Bà Nguyễn Thị Lương - Bí thư Đảng ủy xã phát biểu tại hội nghị

 Đại diện các ban, ngành, đoàn thể và cộng đồng dân cư xã Cổ Loa đóng góp ý kiến

BAN QUẢN LÝ KHU DI TÍCH CỔ LOA