KẾT NỐI ĐIỂM DU LỊCH KHU DI TÍCH CỔ LOA VÀ CÁC DOANH NGHIỆP LỮ HÀNH
Ngày 14 tháng 12 Năm 2022

Sáng ngày 13/12/2022, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Sơn Tây – Hà Nội), Sở Du lịch Hà Nội đã tổ chức tọa đàm “Kết nối các khu, điểm du lịch và doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022” nhằm hỗ trợ các khu, điểm du lịch kết nối với các doanh nghiệp lữ hành xây dựng các gói sản phẩm du lịch để thu hút du khách.

Tọa đàm “Kết nối các khu, điểm du lịch và doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022”

Thành phố Hà Nội hiện có hơn 130 khu, điểm du lịch, trong đó 28 khu, điểm đã được thành phố công nhận là khu, điểm du lịch cấp thành phố. Di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội) được công nhận là điểm du lịch cấp thành phố năm 2021.

Tại tọa đàm, Ban Quản lý Khu di tích Cổ Loa đã giới thiệu về tài nguyên du lịch, các sản phẩm dịch vụ du lịch đang khai thác và các ấn phẩm tài liệu quảng bá hình ảnh điểm du lịch Di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa.

BAN QUẢN LÝ KHU DI TÍCH CỔ LOA