KHAI MẠC LỄ HỘI CỔ LOA XUÂN CANH TÝ NĂM 2020
Ngày 30 tháng 01 Năm 2020

Sáng nay, ngày 30/01/2020 (ngày Mùng 6 tháng Giêng) tại sân rồng Thượng đền thờ vua An Dương Vương, UBND huyện Đông Anh, UBND xã Cổ Loa phối hợp Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội, Ban Quản lý khu di tích Cổ Loa tổ chức khai mạc Lễ hội truyền thống Cổ Loa xuân Canh Tý, tham dự buổi Lễ có lãnh đạo: Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội, sở Du lịch Hà Nội, Huyện ủy - UBND huyện Đông Anh, huyện ủy – UBND huyện Diễn Châu, Đảng ủy - UBND xã Diễn Châu, đoàn đại biểu các quận, huyện trong Thành phố Hà Nội, đại diện chính quyền, ban, ngành đoàn thể của 24 xã, thị trấn huyện Đông Anh và đông đảo các tầng lớp nhân dân và quý khách thập phương.Khai mạc lễ hội Cổ Loa 2020Khai mạc Lễ hội Cổ Loa xuân Canh Tý 2020

Lễ hội Cổ Loa hay “Lễ hội Bát xã Hộ Nhi” diễn ra từ ngày Mùng 6 đến ngày 18 tháng Giêng hàng năm để tưởng nhớ công đức của vua An Dương Vương, người có công sát nhập bộ tộc Âu Việt - Lạc Việt và lập nước Âu Lạc (thế kỷ III TCN) từ những buổi đầu dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Lễ hội Cổ Loa là một trong những lễ hội danh tiếng ở châu thổ Bắc Bộ, có quy mô thực hành rất lớn, phản ánh sâu sắc về cội nguồn và truyền thống đấu tranh dựng nước, giữ nước hết sức hào hùng của dân tộc Việt Nam qua mấy ngàn năm lịch sử. Các nghi thức Tế - Lễ - Rước, trò chơi dân gian trong lễ hội được trình diễn, gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa của Cổ Loa, góp phần “…xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc…”.

 

Một số hình ảnh tại Lễ hội Cổ Loa

Trống khai hội Cổ LoaTrống khai mạc lễ hội Cổ Loa xuân Canh Tý 2020

Lễ dâng hương tại đền thờ vua An Dương Vương

Nghi thức lễ tế của Bát xã Loa Thành

Nghi thức rước kiệu của Bát xã Loa Thành

Viết thư pháp

Bắn nỏ

Vật truyền thống

Trò chơi cờ người

Đu tiên

Múa rối nước

Ném còn

Hát quan họ

BAN QUẢN LÝ KHU DI TÍCH CỔ LOA