KHAI QUẬT KHẢO CỔ BỔ SUNG VỊ TRÍ DỰ DIẾN XÂY DỰNG ĐỀN THỜ NGÔ QUYỀN TẠI KHU DI TÍCH CỔ LOA
Ngày 25 tháng 07 Năm 2023

Thực hiện Quyết định số 1413/QĐ-BVHTTDL ngày 01/6/2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc khai quật khảo cổ, ngày 10/6/2023 Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội, Viện Khảo cổ học, UBND huyện Đông Anh tổ chức lễ động thổ khai quật khảo cổ bổ sung tại vị trí dự kiến xây dựng đền thờ Ngô Quyền thuộc di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

- Thời gian khai quật: Từ ngày 10/6/2023 đến ngày 20/8/2023.

- Diện tích khai quật: 100m2.

- Chủ trì khai quật: Ông Trịnh Hoàng Hiệp, Viện Khảo cổ học.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị trong thời gian khai quật, cơ quan được cấp giấy phép cần chú ý bảo vệ địa tầng của di tích; có trách nhiệm tuyên truyền cho Nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hóa ở địa phương, không công bố kết luận chính thức khi chưa có sự thỏa thuận của cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa. Những hiện vật thu thập được trong quá trình khai quật, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản và báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phương án bảo vệ và phát huy giá trị những hiện vật đó.

Sau khi kết thúc đợt khai quật, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội và Viện Khảo cổ học phải có báo cáo sơ bộ và đề xuất phương án quản lý, bảo vệ khu vực đã khai quật trong thời gian chậm nhất 01 (một) tháng và báo cáo khoa học trong thời gian chậm nhất 01 (một) năm, gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trước khi công bố kết quả của đợt khai quật, cơ quan được cấp giấy phép trao đổi, thống nhất với Cục Di sản văn hóa.

Họp triển khai công tác khai quật khảo cổ

Mặt bằng khai quật khảo cổ

Lễ động thổ khai quật khảo cổ

BAN QUẢN LÝ KHU DI TÍCH CỔ LOA