KHAI QUẬT KHẢO CỔ VỊ TRÍ DỰ DIẾN XÂY DỰNG ĐỀN THỜ NGÔ QUYỀN TẠI KHU DI TÍCH CỔ LOA
Ngày 01 tháng 06 Năm 2022

Ngày 24/5/2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 1200/QĐ-BVHTTDL về việc khai quật khảo cổ. Trong đó, cho phép Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội phối hợp với Viện Khảo cổ học khai quật tại vị trí dự kiến xây dựng đền thờ Ngô Quyền thuộc di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

- Thời gian khai quật: Từ ngày 27/5/2022 đến ngày 25/8/2022.

- Diện tích khai quật: 100m2 (gồm 10 hố x 10m2/hố).

- Chủ trì khai quật: Ông Trịnh Hoàng Hiệp, Viện Khảo cổ học.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị trong thời gian khai quật, các đơn vị cần chú ý bảo vệ địa tầng của di tích; có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hóa ở địa phương, không công bố kết luận chính thức khi chưa có sự thỏa thuận của cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa. Có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản và báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phương án bảo vệ và phát huy giá trị những hiện vật thu thập được trong quá trình khai quật.

Sau khi kết thúc đợt khai quật, có báo cáo sơ bộ và đề xuất phương án quản lý, bảo vệ khu vực đã khai quật trong thời gian chậm nhất một tháng và báo cáo khoa học trong thời gian chậm nhất một năm, gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trước khi công bố kết quả của đợt khai quật, cơ quan được cấp giấy phép trao đổi, thống nhất với Cục Di sản văn hóa.Hội nghị bàn giao mặt bằng khai quật khảo cổ

Đoàn khai quật dâng hương tại đền Thượng

Lễ động thổ khai quật khảo cổ

BAN QUẢN LÝ KHU DI TÍCH CỔ LOA