LỆ CỔ HÚY NHẬT ĐỨC VUA AN DƯƠNG VƯƠNG
Ngày 06 tháng 04 Năm 2022

Theo cổ lệ của địa phương được ghi trong cuốn “Ngọc phả cổ lục”, ngày mng 7 tháng 3 Âm lịch là ngày “vua băng hà” còn gọi là húy nhật đức vua An Dương Vương. Việc soạn các loại lễ phẩm và chia lễ cho các chức sắc và dân đinh trong ngày húy nhật đức vua quy định thành lệ tục rất rõ ràng chặt chẽ được ghi chép lại trong cuốn “Tục lệ xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, tổng Cổ Loa, tỉnh Phúc Yên” cụ thể như sau:

Lệ cổ ngày hóa của thần mồng 7 tháng Ba lễ dùng ở hương án trên một mâm cỗ chay, ở hương án dưới thì thịt lợn đen thịt trâu đen, xôi rượu bánh chưng, bánh trôi và cấm ca hát.

Nhất lệ ngày 7 tháng Ba bản xã mua 2 con lợn dâng lễ ở 2 nơi, cau hoa chính điện, 2 lợn mỗi con trên dưới 30 quan, rượu 10 bình, cau 100 quả, cau khô là 200 miếng, gạo nếp là 2 nồi chia làm 6 cỗ xôi. Số tiền ấy hết bao nhiêu thu ở 2 mẫu 1 sào ruộng tế, mỗi mẫu tiền là 50 quan, cứ 6 giáp chiếu theo mà biện lễ (lo liệu, sắm sửa lễ vật). Số ruộng ấy tọa lạc tại xứ Đàm Cự.

Nhất lệ 13 giáp vào tiết ngày 7 tháng Ba gồm xôi 1 cỗ (khoảng 1 nồi gạo), chuối xanh 100 quả, trầu cau 12 miếng, rượu 1 chai, giấy vàng bạc tốt 100. Tế xong bản xã chỉ thu trầu cau, còn các thứ lễ vật các giáp đem về thụ huệ (thụ lộc).

Nhất lệ hương lão tiết ngày mồng 7 tháng Ba có lễ dâng tiến.

Nhất lệ tiết lễ ngày mồng 7 tháng Ba xong đãi dân đinh ở 13 giáp 1 con lợn chia đều 6 phần lấy 2 chân giò và thịt chia đều thành 13 phần để đãi. Nay lệ chiểu theo suất, số nhiều nhận nhiều, ít nhận ít, y lệ (luật lệ đã đưa ra mọi người phải tuân theo).

Nhất lệ tiết lễ ngày mồng 7 tháng Ba xong đãi tư văn thần huệ 1 cỗ xôi, 1 con lợn, chia 10 phần biếu 5 phần, cau 10 quả, cau khô 20 miếng cùng với tư văn uống rượu cũng chia đều như lễ chấp sự (người thi hành công việc).

Nhất lệ tiết lễ ngày mồng 7 tháng Ba xong đãi hương lão 1 chân lợn, chia làm 3, biếu 1 phần, xôi 1 cỗ chia làm 10 phần, biếu 5 phần, cau 3 quả hoặc cau khô thì 12 miếng.

Nhất lệ tiết lễ ngày mồng 7 tháng Ba xong biếu 3 viên thư từ 1 chân lợn hoặc 1 miếng thịt gà hoặc 1 miếng thịt trâu, xôi 1 đĩa, cau 3 quả hoặc cau khô 3 miếng.

Nhất lệ tiết lễ ngày mồng 7 tháng Ba lễ thành biếu thủ chỉ điển văn, thịt lợn thịt trâu 1 miếng, 1 đĩa xôi, cau 3 quả hoặc cau khô 3 miếng.

Nhất lệ tiết lễ ngày mồng 7 tháng Ba xong biếu các quan văn võ phẩm phàm thịt trâu hoặc thịt lợn 1 miếng, cau 3 quả, cau khô 3 miếng, có đến bái vọng thì đến, không thì thôi.

Nhất lệ tiết lễ ngày mồng 7 tháng Ba xong biếu cựu mục 1 cân thịt lợn hoặc thịt trâu 1 đùi, 1 cỗ xôi, chia đều 10 phần biếu 5 phần, cau 10 quả, cau khô 10 miếng.

Nhất lệ tiết lễ ngày mồng 7 tháng Ba xong biếu chánh tổng lợn 1 chân, trâu 1 miếng, xôi 1 đĩa, cau 3 quả, cau khô 3 miếng, nếu có bái vọng thì biếu không thì thôi.

Nhất lệ tiết lễ ngày mồng 7 tháng Ba xong biếu chánh phó lý trưởng và tri thu 1 chân giò lợn, cau 3 quả, cau khô 6 miếng hoặc 1 miếng thịt trâu, 1 đĩa xôi.

Nhất lệ tiết lễ ngày mồng 7 tháng Ba xong biếu dịch mục hoặc thịt trâu hoặc thịt lợn 1 miếng tương đương 2 lạng, xôi 1 đĩa, cau 1 quả, cau khô 1 miếng.

Vâng sao đệ trình ngày mồng 6 tháng Hai năm Khải Định thứ 6 (1921).

Thừa lệnh phụng sao là:

Tiên chỉ Nguyễn Văn Trà ký.

Thứ chỉ Nguyễn Văn Sĩ ký.

Kỳ mục Hoàng Văn Ổn ký.

Hoàng Văn Ngai ký.

Đỗ Văn Quế ký.

Phó lý:

Tương Quang Ất ký.

Lãi Duy Tử ký.

Thừa lệnh nhận thực.

Lý trưởng Lê Duy Qúy.

Ngày nay, vào ngày mồng 7 tháng Ba Âm lịch hàng năm, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội, Ban Quản lý Khu di tích Cổ Loa phối hợp với chính quyền địa phương duy trì tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm đức vua An Dương Vương tại đền Thượng. Tuy nhiên, việc soạn các loại lễ phẩm được chuẩn bị cẩn thận,  chu đáo và trang trọng từ trước ngày húy nhật của Thánh, nhưng việc chia lễ không còn theo lệ cổ nữa.

Không gian đền thờ đức vua An Dương Vương

Soạn sửa lễ phẩm tại ban thờ đức vua An Dương Vương

BAN QUẢN LÝ KHU DI TÍCH CỔ LOA