Di vật tiêu biểu - Nỏ liên châu

Nỏ là một loại vũ khí tầm xa đặc thù của người Việt cổ. Ở Việt Nam, lẫy nỏ bằng đồng có niên đại khoảng 2300 – 1800 năm cách ngày nay được phát hiện khá nhiều. Khoảng thời gian này trùng với thời gian xuất hiện Nỏ thần Liên Châu.

Việc tạo ra những chiếc lẫy nỏ có cơ chế “chốt giữ liên hoàn” là một đặc điểm quan trọng tạo nên sức mạnh của mũi tên khiến cho kẻ địch hoang mang, mất bình tĩnh. Đó là một yếu tố tạo nên tính “thần kỳ” của vũ khí nỏ thời An Dương Vương so với các loại vũ khí đương thời và ngay cả với loại nỏ bắn bằng mũi tên có hai cạnh thông thường. Việc đặt cánh cung đàn hồi trên một giá đỡ có thể coi như một phát minh độc đáo trong lịch sử vũ khí nhân loại. Sách Lĩnh Nam chích quái chép rằng: Cứ đem nỏ ra chĩa vào quân giặc là chúng không dám đến gần.

Những kết quả nghiên cứu khảo cổ học đã chứng minh việc danh tướng Cao Lỗ sáng chế ra loại nỏ bắn cùng lúc nhiều mũi tên là có thật. Điều đó cũng cho thấy, cách đây hơn 2000 năm cha ông chúng ta đã đạt đến một trình độ khoa học quân sự rất cao, đó là nền tảng cho sức mạnh chống ngoại xâm của dân tộc vẫn được duy trì đến tận hôm nay.

Bản vẽ nỏ liên châu
Thực nghiệm quy trình chế tạo nỏ liên châu