PHONG TRÀO “CỔ LOA – DI SẢN XANH”
Ngày 14 tháng 06 Năm 2024

Thiết thực hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới năm 2024; Nhằm nâng cao ý thức của công đoàn viên, thanh niên và người lao động trong việc bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai; Truyền tải đến cộng đồng, du khách trong và ngoài nước, các bạn học sinh, sinh viên và các em thiếu niên trong việc bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh khi tham quan; Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-CĐTT ngày 03/6/2024 của Công đoàn Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội về Tổ chức chương trình “Hoàng Thành Thăng Long – Di sản xanh”, Tổ Công đoàn phối hợp Chi đoàn Ban Quản lý Khu di tích Cổ Loa phát động phong trào “Cổ Loa – Di sản xanh” trong toàn thể Công đoàn viên, Đoàn thanh niên và người lao động tại Ban Quản lý Khu di tích Cổ Loa nhằm tạo cảnh quan xanh – sạch – đẹp tại Khu di tích, nơi làm việc và lan tỏa chương trình di sản xanh tới du khách và cộng đồng để cùng góp phần bảo vệ hành tinh xanh của chúng ta.

Chuẩn bị cây xanh và thu gom giấy vụn, thiết bị điện tử…

Hoạt động đổi pin lấy cây xanh

Công đoàn viên Ban tích cực tham gia phong trào “Cổ Loa – Di sản xanh”

BAN QUẢN LÝ KHU DI TÍCH CỔ LOA