THÔNG BÁO MIỄN PHÍ VÉ THAM QUAN NHÂN DỊP NGÀY DI SẢN VĂN HÓA VIỆT NAM 23/11
Ngày 22 tháng 11 Năm 2022

Khu di tích Cổ Loa miễn phí vé vào cổng cho tất cả du khách đến tham quan ngày 23/11/2022 - Ngày Di sản văn hóa Việt Nam.
Ban Quản lý Khu di tích Cổ Loa trân trọng thông báo!

BAN QUẢN LÝ KHU DI TÍCH CỔ LOA