THÔNG BÁO MỞ CỬA ĐÓN KHÁCH THAM QUAN TẠI KHU DI TÍCH CỔ LOA
Ngày 17 tháng 02 Năm 2022

Căn cứ Công văn số 380/SVHTT-NSVH ngày 11/2/2022 của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội; Công văn số 279/UBND-VH&TT ngày 16/2/2022 của UBND huyện Đông Anh; Thông báo số 19/TB-UBND ngày 16/2/2022 của UBND xã Cổ Loa về việc tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động tại các di tích năm 2022;

Căn cứ vào tình hình thực tế, Ban Quản lý Khu di tích Cổ Loa trân trọng thông báo:

Khu di tích Cổ Loa mở cửa trở lại đón, phục vụ khách tham quan từ 8h00 ngày 18/02/2022.

Du khách đến tham quan Khu di tích Cổ Loa lưu ý thực hiện:

- Thực hiện kiểm tra thân nhiệt; rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, quét mã QR trước khi vào tham quan Khu di tích.

- Đeo khẩu trang trong suốt quá trình tham quan Khu di tích.

- Thực hiện theo hướng dẫn, phân luồng của nhân viên Ban Quản lý Khu di tích để đảm bảo giãn cách an toàn khi tham quan.

- Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Trân trọng./.

BAN QUẢN LÝ KHU DI TÍCH CỔ LOA