THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI GIÁ VÉ THAM QUAN NĂM 2024
Ngày 29 tháng 12 Năm 2023

BAN QUẢN LÝ KHU DI TÍCH CỔ LOA TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI GIÁ VÉ THAM QUAN NĂM 2024

Từ ngày 01/01/2024, phí tham quan Khu di tích Cổ Loa được quy định như sau:

1. Phí tham quan 30.000 đồng/lượt/khách.

2. Đối tượng nộp phí là các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham quan Khu di tích Cổ Loa.

3. Đối tượng miễn thu phí:

- Người khuyết tật đặc biệt nặng theo quy định tại khoản 1, Điều 11 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật người khuyết tật.

- Trẻ em: Người dưới 16 tuổi.

4. Đối tượng giảm 50% mức phí (15.000 đồng/lượt/khách):

- Người khuyết tật nặng theo quy định tại khoản 2, Điều 11 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật.

- Người cao tuổi theo quy định tại Điều 2 Luật Người cao tuổi là công dân Việt Nam từ đủ 60 tuổi trở lên có thẻ người cao tuổi (hoặc thẻ căn cước công dân/ các loại giấy tờ khác chứng minh).

- Học sinh, học viên, sinh viên từ 16 tuổi trở lên có thẻ học sinh, học viên, sinh viên do các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân ở Việt Nam cấp.

- Các đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa (Trường hợp khó xác định thì chỉ cần có giấy xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi người đó cư trú), cụ thể: Nhân dân ở các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa; Người có công với cách mạng; Người thuộc diện chính sách xã hội (Người tàn tật, người già cô đơn; các đối tượng được chăm sóc tại cơ sở bảo trợ xã hội; Học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú).

Đối với người đồng thời thuộc 2 loại đối tượng giảm phí trở lên thì chỉ giảm 50% mức phí.

Ban Quản lý Khu di tích Cổ Loa chỉ thực hiện miễn, giảm thu phí đối với các trường hợp xuất trình được giấy tờ thuộc đối tượng miễn hoặc giảm phí theo quy định.

Trân trọng!

BAN QUẢN LÝ KHU DI TÍCH CỔ LOA