TỔNG KẾT CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN KIỂM TRA VI PHẠM DI TÍCH THÀNH CỔ LOA
Ngày 01 tháng 02 Năm 2024

Ngày 25 tháng 01 năm 2024 Ban Quản lý Khu di tích Cổ Loa phối hợp Ủy ban nhân dẫn xã Cổ Loa tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên truyền kiểm tra vi phạm di tích thành Cổ Loa năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024. Đến dự buổi họp có ông Hoàng Công Huy - Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu di tích Cổ Loa, ông Nguyễn Trọng Hiếu - Phó Chủ tịch UBND xã Cổ Loa; cán bộ đội quản lý trật tự xây dựng đô thị huyện Đông Anh, công chức địa chính xây dựng xã; ông bà Trưởng thôn của các thôn xã Cổ Loa và cán bộ, viên chức của Ban Quản lý Khu di tích Cổ Loa.

Tại hội nghị Ông Nguyễn Văn Xuân - Trưởng phòng Quản lý Ban Quản lý khu di tích Cổ Loa đã trình bày báo cáo tổng kết hoạt động tuyên truyền kiểm tra vi phạm di tích Thành Cổ Loa năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Đội tuyên truyền kiểm tra vi phạm di tích thành Cổ Loa được thành lập trên cơ sở phối hợp giữa Ban Quản lý Khu di tích Cổ Loa và UBND xã Cổ Loa bao gồm: cán bộ Ban Quản lý, cán bộ UBND xã Cổ Loa và 12 Trưởng thôn các thôn xã Cổ Loa. Năm 2023 Đội thực hiện công tác tuyên truyền sâu rộng giá trị lịch sử khu di tích Cổ Loa, Luật Di sản văn hóa tới cộng đồng cư dân xã Cổ Loa và các xã Dục Tú, Việt Hùng, Uy Nỗ.  Kết quả trong năm phát hiện 10 trường hợp vi phạm, giảm 14 trường hợp so với năm 2022.

Sau khi nghe ý kiến đóng góp của các đại biểu, ông Nguyễn Trọng Hiếu - Phó Chủ tịch UBND xã Cổ Loa đề nghị Đội tuyên truyền kiểm tra vi phạm di tích Thành Cổ Loa cần tích cực, chủ động hơn trong công tác tuyên truyền kiểm tra, kịp thời phát hiện các trường hợp vi phạm, đề xuất cấp chính quyền có biện pháp xử lý.

Khu di tích lịch sử Cổ Loa là di tích vô cùng qúy giá trong kho tàng di sản văn hóa lâu đời của dân tộc. Đó là minh chứng lịch sử phản ánh sâu sắc cội nguồn đấu tranh dựng nước và giữ nước của các thế hệ đi trước. Việc bảo vệ, bảo tồn và phát huy những giá trị mà ông cha ta để lại là trách nhiệm, nhiệm vụ hết sức quan trọng. Nhiệm vụ này phải được tiến hành thường xuyên, liên tục và cần có sự quan tâm của cơ quan Đảng, chính quyền địa phương đặc biệt là sự tham gia, ý thức gìn giữ, bảo vệ của cộng đồng cư dân Cổ Loa để khu di tích được trường tồn tiếp tục là điểm tham quan, nghiên cứu, tìm hiểu, khám phá đầy hấp dẫn của du khách khi đến với khu di tích Cổ Loa.

BAN QUẢN LÝ KHU DI TÍCH CỔ LOA