TUYÊN TRUYỀN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC DI SẢN TẠI KHU DI TÍCH CỔ LOA ĐẾN CÁC TRƯỜNG HỌC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐÔNG ANH
Ngày 03 tháng 11 Năm 2022

Sáng ngày 27/10/2022, trong khuôn khổ chương trình họp giao ban giữa kỳ của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Anh với Hiệu trường các trường học trên địa bàn, Ban Quản lý Khu di tích Cổ Loa đã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Anh tuyên truyền, giới thiệu chương trình Giáo dục di sản tại Khu di tích Cổ Loa đến các trường học trên địa bàn huyện Đông Anh nhằm đẩy mạnh chương trình Giáo dục di sản tại Khu di tích Cổ Loa và đưa việc dạy học lịch sử địa phương vào các nhà trường. Tham dự hội nghị có gần 150 thầy, cô giáo là Hiệu trưởng các trường, gồm có: Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, các Trung tâm dạy nghề, Trung tâm Giáo dục thường xuyên trên địa bàn huyện Đông Anh.

Đại biểu đại diện các trường trên địa bàn huyện Đông Anh

Ths. Nguyễn Thị Thủy - TP Nghiệp vụ di sản -  Ban Quản lý Khu di tích Cổ Loa giới thiệu về chương trình Giáo dục di sản

Chương trình Giáo dục di sản tại Khu di tích Cổ Loa là một lớp học lịch sử trực quan nhất để giải mã cội nguồn dân tộc, giải mã không gian sự kiện, nhân vật và những dấu tích khảo cổ học từ truyền thuyết đến thực tại. Thông qua chương trình sẽ góp phần tăng cường mối liên hệ giữa di sản với nhà trường, giữa di sản với gia đình, nâng cao trách nhiệm của cộng đồng và thế hệ trẻ trong việc gìn giữ, bảo tồn những di sản quý giá của dân tộc. Đặc biệt là thế hệ học sinh Đông Anh sẽ luôn tự hào khi hiểu rõ lịch sử Khu di tích Cổ Loa gắn với lịch sử địa phương, Thủ đô, đất nước trong giai đoạn đầu dựng nước và giữ nước hào hùng của dân tộc.

Tại hội nghị, các thầy cô Hiệu trưởng các trường học rất phấn khởi, quan tâm các nội dung của chương trình để có thể phối hợp đưa vào chương trình học tập giáo dục lịch sử cho học sinh. Trong thời gian tới, được sự quan tâm và phối hợp chặt chẽ của Phòng Giáo dục huyện Đông Anh, cũng như Ban Giám hiệu các nhà trường, bên cạnh việc gìn giữ, bảo tồn những giá trị văn hóa lịch sử truyền thống, Ban Quản lý Khu di tích Cổ Loa sẽ tiếp tục nghiên cứu, đổi mới đưa ra những hoạt động khám phá, trải nghiệm phong phú, độc đáo, hứng thú hơn.

BAN QUẢN LÝ KHU DI TÍCH CỔ LOA