Lăng Mỵ Châu
 
 

Theo truyền thuyết Mỵ Châu – Trọng Thuỷ, sau khi Mỵ Châu bị vua cha chém đầu. Trọng Thủy đã đem xác vợ về chôn cất. Nay ở Cổ Loa vẫn còn dấu tích được coi là mộ của công chúa đang nằm trong khu vực thôn Vang, xã Cổ Loa. Trước đây lăng mộ Mỵ Châu được làm đơn giản với lối xây tường bao quanh bằng gạch một khu đất cao vuông vức có chiều rộng khoảng 5m, chiều dài 10m, bốn phía xây kè bằng gạch cổ (gạch thời Nguyễn), cao 60cm so với mặt đất xung quanh. Hiện nay khu Lăng đã được xây lại khang trang hơn.

Lăng Mỵ Châu