Nhà cổ
 
 

Ở Cổ Loa, nhà gỗ cổ vẫn còn ở các xóm Nhồi, Gà, Mạch Tràng…, nhưng tập trung nhiều nhất ở xóm Nhồi, đặc biệt là Nhồi Dưới. Những ngôi nhà khung gỗ cổ truyền còn lại có niên đại khởi dựng từ nửa sau thế kỷ 19 đến nửa đầu thế kỷ 20, tức là kiến trúc thời Nguyễn muộn (thời vua Tự Đức, Thành Thái, Khải Định và Bảo Đại). Những ngôi nhà cổ ở xóm Nhồi Dưới thuộc về một số dòng họ lớn như nhà cụ Hoàng Thị Mậu được dựng năm Khải Định 3 (1918); Nhà cụ Hoàng Văn Vượng dựng năm Thành Thái 7 (1895); Nhà ông Hoàng Công Thỉnh dựng năm Bảo Đại 15 (1940); Nhà bà Trương Thị Tún dựng năm Bảo Đại 14 (1939)…

Những ngôi nhà gỗ cổ truyền ở Cổ Loa đều có một đặc điểm chung là 5 gian, hướng Nam. Khi dựng nhà, gia chủ thường ghi trên câu đầu hoặc thượng lương năm xây dựng. Trong nhà, ngoài những vật dụng thông thường, đều có treo nhiều đôi câu đối, hoành phi chữ Hán làm bằng chất liệu gỗ sơn son thếp vàng hoặc vữa đắp trên tường.

Nhà cổ - Thành Cổ LoaNgôi nhà cổ ở Cổ Loa