TRẢI NGHIỆM: BẮN NỎ LOA THÀNH
Ngày 22 tháng 12 Năm 2020
Cây nỏ gần như trở thành một thứ dụng cụ không thể thiếu cùng với lao, rìu, dao, cuốc, xẻng... trong quá trình chinh phục tự nhiên để tồn tại và phát triển. Đó là thứ vũ khí lợi hại bảo vệ mình trước thú dữ, đi săn lấy thực phẩm, cũng là hoạt động thể hiện tài năng của một người đàn ông trước cộng đồng và đặc biệt là vũ khí chống giặc ngoại xâm của ông cha ta từ thủa bình minh dựng nước.
LỄ ĂN SÊU BÀ CHÚA
Ngày 19 tháng 10 Năm 2020
PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID - 19
Ngày 31 tháng 08 Năm 2020