Phát hiện liên hoàn hệ thống lò nung gạch ngói tại Thôn Mạch Tràng – Cổ Loa – Đông Anh…
Ngày 19 tháng 12 Năm 2019
Cổ Loa là khu di tích có giá trị lịch sử, kiến trúc nghệ thuật và khảo cổ đặc biệt quan trọng của dân tộc. Nơi đây, trong thời cổ đại là địa bàn cư trú, sinh tụ của người Việt cổ, là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa và quân sự từ rất sớm. Khu vực Cổ Loa với sự ra đời nhà nước Âu Lạc thời kỳ An Dương Vương.
Lễ hội Cổ Loa xuân Bính Thân 2016
Ngày 19 tháng 12 Năm 2019
Lễ hội Cổ Loa 2017
Ngày 19 tháng 12 Năm 2019