THỰC NGHIỆM BẮN NỎ LIÊN CHÂU TẠI KHU DI TÍCH CỔ LOA
Ngày 20 tháng 05 Năm 2022
Để khẳng định thêm những kết quả mới trong nghiên cứu, ngày 16/5/2022, Kỹ sư Vũ Đình Thanh đã phối hợp với Hội Sử học Hà Nội, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội, Ban Quản lý Khu di tích Cổ Loa tổ chức thực nghiệm bắn nỏ.