DẤU VẾT THỜI KỲ NGÔ QUYỀN Ở CỔ LOA
Ngày 27 tháng 09 Năm 2021
Trải qua hơn 1000 năm với biến động của lịch sử, những dẫu tích vật chất của Ngô Quyền trên đất Cổ Loa và chính sử ghi chép lại cũng như trong ký ức dân gian không có nhiều, nhưng ông vẫn được tôn vinh là vị vua đứng ở vị trí cao nhất của các vua Đại Việt.
PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID- 19
Ngày 29 tháng 04 Năm 2021