THẨM ĐỊNH HỒ SƠ HIỆN VẬT: BỘ THÀNH BẬC ĐỀN CỔ LOA ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN BẢO VẬT QUỐC GIA
Ngày 16 tháng 08 Năm 2023
Chiều ngày 11/8/2023, tại Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định hồ sơ hiện vật đề nghị công nhận bảo vật Quốc gia đợt 12 năm 2023 đối với các sưu tập hiện vật của Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội và Sưu tập tư nhân Nguyễn Văn Kính.
LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG LÀNG CẦU CẢ
Ngày 11 tháng 02 Năm 2023
LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG LÀNG ĐÀI BI
Ngày 11 tháng 02 Năm 2023