Chương trình Lễ hội Cổ Loa xuân Canh Tý 2020
Ngày 22 tháng 01 Năm 2020
Lễ hội Cổ Loa được tổ chức tại đền Thượng vào ngày mồng 5, 6 tháng Giêng nhằm tôn vinh công đức của An Dương Vương, vị vua sáng lập ra nhà nước Âu Lạc.
Lễ hội Cổ Loa xuân Bính Thân 2016
Ngày 19 tháng 12 Năm 2019
Lễ hội Cổ Loa 2017
Ngày 19 tháng 12 Năm 2019