NGUỒN GỐC LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG CỔ LOA
Ngày 19 tháng 01 Năm 2023
Tương truyền ngày Mùng 6 tháng Giêng là ngày Thục Phán nhập cung, Mùng 9 tháng Giêng tiên đế (An Dương Vương) đăng quang và cho khao toàn bộ binh sĩ. Để ghi nhớ công đức của đức vua, dân làng Cổ Loa và các làng khác trong vùng lấy ngày Mùng 6 tháng Giêng làm ngày tổ chức lễ hội.
LỄ HỘI CỔ LOA XUÂN QUÝ MÃO 2023
Ngày 18 tháng 01 Năm 2023
LỄ TIẾP NHẬN VÀ BÀN GIAO QUAN ĐÁM
Ngày 06 tháng 01 Năm 2023