GIẢI MÃ NỎ THẦN
Ngày 28 tháng 09 Năm 2021
Tương truyền tướng quân Cao Lỗ là một tướng tài của An Dương Vương đã chế tạo ra nỏ thần (còn gọi là nỏ Liên Châu) một lần bắn được nhiều mũi tên. Sách Lĩnh Nam chích quái chép rằng: Cứ đem nỏ ra chĩa vào quân giặc là chúng không dám đến gần.
NGÔ QUYỀN – SỐNG MÃI CÙNG NON SÔNG
Ngày 27 tháng 09 Năm 2021