TRẢI NGHIỆM: IN TRANH HÌNH ẢNH KHU DI TÍCH CỔ LOA
Ngày 22 tháng 12 Năm 2020
Tranh dân gian Việt Nam có lịch sử rất lâu đời, đã từng có thời gian phát triển rất mạnh mẽ, ngày nay nó có phần giảm sút nhưng vẫn còn được giữ gìn bảo tồn trong một số làng nghề và một số gia đình làm tranh.
TRẢI NGHIỆM: LẮP GHÉP TRANH
Ngày 22 tháng 12 Năm 2020
TRẢI NGHIỆM: ĐÓNG OẢN XÔI LÁ MÍT
Ngày 22 tháng 12 Năm 2020
TRẢI NGHIỆM: ĐẮP THÀNH CỔ LOA
Ngày 22 tháng 12 Năm 2020
TRẢI NGHIỆM: ĐÓNG BỎNG CHỦ
Ngày 22 tháng 12 Năm 2020
TRẢI NGHIỆM: BẮN NỎ LOA THÀNH
Ngày 22 tháng 12 Năm 2020
LỄ ĂN SÊU BÀ CHÚA
Ngày 19 tháng 10 Năm 2020