THÔNG BÁO: TẠM DỪNG ĐÓN KHÁCH THAM QUAN TẠI KHU DI TÍCH CỔ LOA
Ngày 05 tháng 05 Năm 2021
Thực hiện Công điện số 06/CĐ-UBND ngày 03/5/2021 về tạm dừng các hoạt động không thiết yếu để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội, Ban Quản lý Khu di tích Cổ Loa trân trọng thông báo tạm dừng đón khách tham quan tại Khu di tích Cổ Loa từ 17h ngày 03/5/2021.
PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID- 19
Ngày 29 tháng 04 Năm 2021
HÚY NHẬT ĐỨC VUA AN DƯƠNG VƯƠNG
Ngày 16 tháng 04 Năm 2021