BAN QUẢN LÝ KHU DI TÍCH CỔ LOA TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM…
Ngày 23 tháng 06 Năm 2022
Ngày 17/6/2022, Ban Quản lý Khu di tích Cổ Loa tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Hội nghị có sự tham dự của đồng chí Ngô Văn Nam – Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội.