KẾT NỐI ĐIỂM DU LỊCH KHU DI TÍCH CỔ LOA VÀ CÁC DOANH NGHIỆP LỮ HÀNH
Ngày 14 tháng 12 Năm 2022
Sáng ngày 13/12/2022, Sở Du lịch Hà Nội đã tổ chức tọa đàm “Kết nối các khu, điểm du lịch và doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022”. Tại tọa đàm, Ban Quản lý Khu di tích Cổ Loa đã giới thiệu về tài nguyên du lịch, các sản phẩm dịch vụ du lịch đang khai thác và các ấn phẩm tài liệu quảng bá hình ảnh điểm du lịch Di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa.