KHAI QUẬT KHẢO CỔ VỊ TRÍ DỰ DIẾN XÂY DỰNG ĐỀN THỜ NGÔ QUYỀN TẠI KHU DI TÍCH CỔ LOA
Ngày 01 tháng 06 Năm 2022
Ngày 24/5/2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 1200/QĐ-BVHTTDL về việc khai quật khảo cổ. Trong đó, cho phép Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội phối hợp với Viện Khảo cổ học khai quật tại vị trí dự kiến xây dựng đền thờ Ngô Quyền thuộc di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.