DI TÍCH QUỐC GIA ĐẶC BIỆT CỔ LOA ĐƯỢC CÔNG NHẬN LÀ ĐIỂM DU LỊCH
Ngày 17 tháng 11 Năm 2021
Ngày 15/11/2021, UBND thành phố Hà Nội ký Quyết định số 4839/QĐ-UBND về việc công nhận điểm du lịch Di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội). Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội có trách nhiệm thực hiện tổ chức quản lý, khai thác, phát triển điểm du lịch theo đúng quy định của Luật du lịch và các văn bản pháp luật liên quan.
GIẢI MÃ NỎ THẦN
Ngày 28 tháng 09 Năm 2021
NGÔ QUYỀN – SỐNG MÃI CÙNG NON SÔNG
Ngày 27 tháng 09 Năm 2021