LỄ HỘI CỔ LOA – DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ TRONG DANH MỤC QUỐC GIA
Ngày 19 tháng 01 Năm 2023
Lễ hội Cổ Loa hay còn gọi là lễ hội “Bát xã hộ nhi”, lễ hội Bát xã Loa thành thuộc loại hình lễ hội truyền thống, đã được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia tại Quyết định số 603/QĐ-BVHTTDL ngày 03/2/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch.
LỄ HỘI CỔ LOA XUÂN QUÝ MÃO 2023
Ngày 18 tháng 01 Năm 2023
LỄ TIẾP NHẬN VÀ BÀN GIAO QUAN ĐÁM
Ngày 06 tháng 01 Năm 2023