TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG HOẠT ĐỘNG ĐÓN KHÁCH THAM QUAN TẠI KHU DI TÍCH CỔ…
Ngày 24 tháng 02 Năm 2022
Ban Quản lý Khu di tích Cổ Loa đã thực hiện công tác vệ sinh môi trường, đảm bảo cơ sở vật chất phòng chống dịch covid-19, tạo điểm du lịch an toàn cho khách tham quan.
CHƯƠNG TRÌNH CA NHẠC MỪNG XUÂN 2022
Ngày 19 tháng 01 Năm 2022
LỄ TIẾP NHẬN VÀ BÀN GIAO QUAN ĐÁM
Ngày 19 tháng 01 Năm 2022