PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID - 19
Ngày 31 tháng 08 Năm 2020
Đại dịch covid-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường, số người nhiễm, người chết tăng lên từng ngày trên thế giới. Ở nước ta, tình hình được kiểm soát tốt, được nhân dân ghi nhận, bạn bè thế giới đánh giá cao.
THÔNG BÁO
Ngày 27 tháng 03 Năm 2020