CHUYỆN VỀ TƯỢNG ĐỨC VUA AN DƯƠNG VƯƠNG
Ngày 16 tháng 04 Năm 2021
Đền Thượng được xây dựng trên một khu đất cao nằm ở phía Tây Nam thành Nội, thuộc địa phận xóm Chùa, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Nhân vật thờ trung tâm trong đền Thượng là đức vua An Dương Vương. Tương truyền, vào năm 1893, trong một lần tu bổ lớn đã phát hiện một kho đồng dưới nền điện nên đã đem đúc tượng đức vua An Dương Vương để thờ.
HÚY NHẬT ĐỨC VUA AN DƯƠNG VƯƠNG
Ngày 16 tháng 04 Năm 2021
TRÒ CHƠI KÉO CO
Ngày 22 tháng 12 Năm 2020
TRẢI NGHIỆM: PHÁO ĐẤT
Ngày 22 tháng 12 Năm 2020
TRẢI NGHIỆM: LẮP GHÉP TRANH
Ngày 22 tháng 12 Năm 2020