THÔNG BÁO: DỪNG TỔ CHỨC LỄ HỘI CỔ LOA XUÂN TÂN SỬU 2021
Ngày 09 tháng 02 Năm 2021
Dừng tổ chức lễ hội Cổ Loa xuân Tân Sửu 2021 và không tổ chức đón khách tại Khu di tích Cổ Loa ngày Mùng 5-6/tháng Giêng
TRÒ CHƠI KÉO CO
Ngày 22 tháng 12 Năm 2020
TRẢI NGHIỆM: PHÁO ĐẤT
Ngày 22 tháng 12 Năm 2020
TRẢI NGHIỆM: LẮP GHÉP TRANH
Ngày 22 tháng 12 Năm 2020
TRẢI NGHIỆM: ĐÓNG OẢN XÔI LÁ MÍT
Ngày 22 tháng 12 Năm 2020
TRẢI NGHIỆM: ĐẮP THÀNH CỔ LOA
Ngày 22 tháng 12 Năm 2020
TRẢI NGHIỆM: ĐÓNG BỎNG CHỦ
Ngày 22 tháng 12 Năm 2020
TRẢI NGHIỆM: BẮN NỎ LOA THÀNH
Ngày 22 tháng 12 Năm 2020