BAN QUẢN LÝ KHU DI TÍCH CỔ LOA VỚI “TUẦN LỄ ÁO DÀI 2021”
Ngày 25 tháng 02 Năm 2021
Hưởng ứng hoạt động “Tuần lễ áo dài” từ ngày 2/3 - 8/3/2021 do Công đoàn viên chức Thành phố Hà Nội tổ chức phát động
TRÒ CHƠI KÉO CO
Ngày 22 tháng 12 Năm 2020
TRẢI NGHIỆM: PHÁO ĐẤT
Ngày 22 tháng 12 Năm 2020
TRẢI NGHIỆM: LẮP GHÉP TRANH
Ngày 22 tháng 12 Năm 2020
TRẢI NGHIỆM: ĐÓNG OẢN XÔI LÁ MÍT
Ngày 22 tháng 12 Năm 2020
TRẢI NGHIỆM: ĐẮP THÀNH CỔ LOA
Ngày 22 tháng 12 Năm 2020
TRẢI NGHIỆM: ĐÓNG BỎNG CHỦ
Ngày 22 tháng 12 Năm 2020