BAN QUẢN LÝ KHU DI TÍCH CỔ LOA THAM DỰ ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO XÃ CỔ LOA LẦN…
Ngày 14 tháng 06 Năm 2022
Bên cạnh các hoạt động chuyên môn, Ban Quản lý Khu di tích Cổ Loa còn tích cực tham gia các phong trào phát triển văn hóa, thể thao nhằm rèn luyện sức khỏe, giao lưu học tập. Tham gia Đại hội Thể dục thể thao xã Cổ Loa lần thứ X, Ban Quản lý Khu di tích Cổ Loa hứa hẹn mang đến sự tích cực, đoàn kết nỗ lực hết mình để đạt kết quả cao nhất.