CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC DI SẢN “TÌM HIỂU LỊCH SỬ KHU DI TÍCH CỔ LOA”
Ngày 26 tháng 10 Năm 2021
Chương trình Giáo dục di sản tại Khu di tích Cổ Loa nhằm phát huy giá trị các loại hình di sản văn hóa phi vật thể của Cổ Loa, đồng thời trang bị thêm kiến thức về văn hóa, lịch sử dân tộc, khơi gợi cảm hứng đối với các môn khoa học xã hội, giúp rèn luyện kĩ năng làm việc nhóm, xử lý thông tin, các kỹ năng mềm trong cuộc sống thông qua các trải nghiệm.
GIẢI MÃ NỎ THẦN
Ngày 28 tháng 09 Năm 2021
NGÔ QUYỀN – SỐNG MÃI CÙNG NON SÔNG
Ngày 27 tháng 09 Năm 2021