KỶ NIỆM 1123 NĂM NGÀY SINH ĐỨC VƯƠNG NGÔ QUYỀN (897 - 2020)
Ngày 04 tháng 04 Năm 2020
Ngô Quyền là một trong 14 anh hùng dân tộc tiêu biểu của Việt Nam, là vị “vua đứng đầu các vua”, là “vị Tổ Trung hưng” của đất Việt
THÔNG BÁO
Ngày 27 tháng 03 Năm 2020
Lễ hội Cổ Loa xuân Bính Thân 2016
Ngày 19 tháng 12 Năm 2019
Lễ hội Cổ Loa 2017
Ngày 19 tháng 12 Năm 2019