NGÔ QUYỀN - VỊ TỔ TRUNG HƯNG ĐẤT NƯỚC
Ngày 23 tháng 04 Năm 2021
Ngô Quyền (898 – 944), sinh ra trong một dòng họ hào trưởng có thế lực ở châu Đường Lâm, cha là Ngô Mân làm chức Châu mục, mẹ là bà họ Phạm, người cùng châu. “khi Vua mới sinh có ánh sáng lạ đầy nhà, trang mạo khác thường, có 3 nốt ruồi ở lưng, thầy tướng cho là lạ, bảo có thể làm chủ một phương, nên mới đặt tên là Quyền ” (Đại Việt sử ký toàn thư).
HÚY NHẬT ĐỨC VUA AN DƯƠNG VƯƠNG
Ngày 16 tháng 04 Năm 2021
TRÒ CHƠI KÉO CO
Ngày 22 tháng 12 Năm 2020
TRẢI NGHIỆM: PHÁO ĐẤT
Ngày 22 tháng 12 Năm 2020