ĐẠI HỘI CHI BỘ BAN QUẢN LÝ KHU DI TÍCH CỔ LOA (LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2022 - 2025)
Ngày 31 tháng 08 Năm 2022
Ngày 29 tháng 8 năm 2022, Đại hội Chi bộ Ban Quản lý Khu di tích Cổ Loa lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2025 chính thức được tổ chức.