NGÔ QUYỀN VỚI CỔ LOA
Ngày 06 tháng 05 Năm 2024
Ngay sau ngày chiến thắng, từ cửa biển Bạch Đằng (thành phố Hải Phòng), Ngô Quyền kéo đại quân về đóng đô ở Loa Thành (thành Cổ Loa, huyện Đông Anh, Hà Nội) để tỏ ý tiếp tục sự nghiệp dựng nước và giữ nước thời Hùng Vương - An Dương Vương, khẳng định quyết tâm giữ vững nền độc lập dân tộc non trẻ vừa mới giành lại được.
AN DƯƠNG VƯƠNG VÀ NHÀ NƯỚC ÂU LẠC
Ngày 14 tháng 04 Năm 2024