ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT KHẢO CỔ HỌC TẠI KHU DI TÍCH CỔ LOA BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỊA VẬT LÝ
Ngày 29 tháng 07 Năm 2022
Trong các năm 2016, 2017 và 2022, trong chương trình hợp tác giữa Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội, Viện Khảo cổ học và Khoa Nhân học - Đại học Wiscousin, Madison (Mỹ) đã diễn ra chương trình điều tra, khảo sát khảo cổ học các địa điểm tại khu di tích Cổ Loa, huyện Đông Anh, Hà Nội bằng phương pháp địa vật lý.