LỄ HỘI CỔ LOA – DANH MỤC DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT QUỐC GIA
Ngày 06 tháng 02 Năm 2024
Lễ hội Cổ Loa hay còn gọi là lễ hội “Bát xã hộ nhi”, lễ hội Bát xã Loa thành thuộc loại hình lễ hội truyền thống, đã được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia tại Quyết định số 603/QĐ-BVHTTDL ngày 03/2/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch.
LỄ HỘI CỔ LOA XUÂN GIÁP THÌN 2024
Ngày 06 tháng 02 Năm 2024